Amaçlarımız
13 Nisan 2022

 

  1. İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vererek kaliteli hizmet sunmak
  2. Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinde hasta güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyet seviyesini yükseltmek
  3. Sağlık hizmetinin kalite-niteliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
  4. İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak
  5. İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek
  6. Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek
  7. Enfeksiyon kontrol hizmetlerinin sorunsuz işleyişini sürdürmek
  8. Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak