Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite yönetim direktörü kalite yönetim sistemi içinde kilit role sahiptir. Başhekimin belirlediği bir çalışan valiliğin teklifi bakanlığın onayı ile kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilir. Kalite yönetim direktörü, kalite yönetim biriminden ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumludur. 

 Kalite Yönetim Sorumlusu Kalite Yönetim Çalışanı
 Hemşire  Sa*** KA*** Hemşire   Se*** AY***Kalite Yönetim Biriminin görevleri

 1. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalı,

 2. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmeli

 3. Öz değerlendirmeleri yönetmeli,

 4. Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmeli, 

 5. SKS çerçevesinde hazırlanan;

  -Yazılı düzenlemeleri kontrol etmeli,

  -Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmeli,

 6. Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmeli,

 7. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

 8. Performans ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda koordinatörlük, diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği yapmak,  Kalite Bölüm Sorumlularının görevleri
 1. Sorumlular kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmalıdır.

 2. Bölüm hedeflerine ilişkin analizler sorumlular tarafından yapılmalı ve kalite yönetim birimine bildirilmelidir.

 3. Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.