Hedeflerimiz
13 Nisan 2022

 1. Acil servis ve ayaktan hasta memnuniyet oranını artırmak
 2. Çalışan memnuniyet oranını artırmak
 3. Kimlik Doğrulama hatalarını, tekrarlayan çekim sayılarını, ilaç hatalarını en aza indirmek
 4. Kan ve vücut sıvıları maruziyeti ve kesici-delici alet yaralanmalarını azaltmak ve engellemek
 5. Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde olan tüm tutuklu/hükümlü hastaları kampüs sınırları dahilinde, bölgemizdeki diğer hastanelerin yükünü en aza indirecek şekilde bakım ve tedavilerini yapmak ve sevk sayılarını en aza indirmek.
 6. Hastanemizde sunulan sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak
 7. Eksik olan personel (hekim,sağlıkçalışanı,tıbbi sekreter, vb) kadrolarının tamamlanmasını sağlamak
 8. Hastanemizde kalite standartlarını nitelikli olarak uygulamayı sürdürmek
 9. Düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapmak
 10. Kişisel koruyucu ekipman kullanım oranını artırmak
 11. Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini almasını sağlamak
 12. Hastanemiz personelinin sağlık taramalarını yapmak
 13. Tesis kaynaklı düşme sayısını azaltmak ve engellemek
 14. Renkli kod uygulama tatbikatlarının yılda en az 1 kez yapılmasını sağlamak
 15. Hastanemizde çalışan tüm personelin tıbbi atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak
 16. Hastanemizde kullanılan tıbbi atık miktarını en aza indirgemek
 17. Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon kurslarına katılımını sağlamak
 18. Hastanede verilen eğitimlere tüm personelin etkin ve tam katılımını sağlamak
 19. El hijyeninin 5N kuralına göre uygulanmasını sağlamak ve el antiseptiği kullanım oranını artırmak
 20. Hastanenin fiziki eksikliklerini minimize ederek bina düzenlemesi yapmak