SKS Komiteler
21 Nisan 2022

 

      KOMİTELER

  • Hasta Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
  • ÇalışanSağlığı  ve Güvenliği Komitesi
  • Tesis Güvenliği Komitesi
  • Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
  • Eğitim Komitesi
  • Bilgi Güvenliği Komitesi