Bu Test Nerede Yapılıyor ?
27 Ocak 2022

Akılcı Laboratuvar Kullanımı kapsamında hangi testin nerede yapıldığını gösteren "Bu Test Nerede Yapılıyor ?" sistemi açılmıştır.

Ülkemizdeki tüm kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeyki tıbbi laboratuvar (tıbbi biyokimya,tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji),doku tipleme labotuvar ve genetik hastalıklar tanı merkezi sorumluları tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)'ne girilen test listesi verilerinden elde edilerek hazırlanan "Bu Test Nerede Yapılıyor?"
sistemine  https://ckysweb.saglik.gov.tr/labtestlerapp/testlabara.aspx  adresinden giriş yapılabilmektedir.