Refakatçi Kuralları
12 Haziran 2020

1.HASTA REFAKATÇI KURALLARI     

 • Hasta odasının düzenli olmasına dikkat edecektir.

 • Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uymalıdır.

 • Hastane kurallarına riayet etmelidir.

 • Hastasının yanından ayrılacağı durumda ve refakatçi değişimlerinde hemşireye haber verilmelidir.

 •  Refakatçi hükümlü/tutuklu  yakını ise Cumhuriyet Başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakat eder. 

 

2.REFAKATÇİ  POLİTİKASI

 • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

 • Hekimimiz tarafından refakatçi uygulaması yasaklanmışsa, lütfen buna uymaya özen gösteriniz.

 • Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır. (hekim özellikli bir durum olduğunda sayıyı arttırabilir)

 • Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

 • Hasta ile ilgili tedavi malzemelerine müdahale etmeyiniz.

 • Tıbbi ekipman bulunan alanlarda lütfen cep telefonu kullanmayınız.

 • Teknik sorunlara neden olabileceği için hasta odalarında su ısıtıcısı vb. cihazları kullanmayınız.

 • Yüksek sesle konuşmayınız.

 • Yerlere çöp atmayınız.

 • Çalışanların talimatlarına uyunuz.

 • Olumlu ve olumsuz yönlerimizi dilek-öneri kutularına yazınız veya Hasta Hakları Birimine iletiniz.

 • Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.